Bestuur

Sedert 1 september 2018 werken de drie CLB’s Groeninge (Kortrijk), Leieland (Menen) en Weimeersen (Waregem) samen onder één inrichtend bestuur: VZW CLB aan de Leie.

De drie centra voor leerlingenbegeleiding behouden hun instellingsnummer en bouwen lokaal hun werking uit.

Maatschappelijke zetel:

VZW CLB aan de Leie
Kasteelstraat 27
8500 Kortrijk
RPR: 0459.636.874
Voorzitter: Jenny Mestdagh

Binnen de regio Zuid-West-Vlaanderen staan de drie CLB’s samen in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening aan 48.200 leerlingen, hun ouders en scholen.

Door meer intensief samen te werken willen we de leerlingenbegeleiding verbeteren door het uitwisselen van expertise en het bundelen van de krachten.