Wat is het CLB?

Het CLB staat voor centrum voor leerlingenbegeleiding. We zijn er voor leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust los van de school bij ons aankloppen.

Je kan bij het CLB met heel wat vragen terecht. Het CLB biedt gratis informatie, hulp en begeleiding. Gewoonlijk betrekken we je ouders hierbij. Wanneer je ouder bent dan 12 jaar kan het zonder toestemming van je ouders.